Предизвикателствата на дигиталната икономика и системата ERP4U

В днешния динамичен свят, фирмите усилено се стремят да бъдат на гребена на вълната и да се възползват от всяка нова възможност за ръст спрямо техните конкуренти. Икономическата логика на съвременната индустрия не позволява пасивност и осланяне единствено на предишни успехи, а тласка предприемачите да обръщат погледа си към все по-нови и нови ниши и възможности. От друга страна създателите на бизнес софтуер непрекъснато се опитват да предоставят на своите настоящи и бъдещи клиенти съответните софтуерни решения, които в голяма степен да покриват техните нови потребности.

От какво по-точно се нуждае една съвременна, динамична фирма, която желае да бъде иновативна и да работи по поновому?

На първо място трябва да може бързо да задоволи нуждите на пазара и да предостави на клиентите си търсените стоки и услуги в максимално кратък срок в условията на силна конкуренция, породена от дигитализацията на съвременната икономика. Тук на помощ идват добре познатите системи за управление на бизнеса (ERP), които трябва да отговарят на новите изисквания на пазара, така, че да улесняват изпълнението на всички нови бизнес процеси.

Следвайки тази тенденция, екипът на ERP4U предоставя подходящото софтуерно решение, базирано на точно тези изисквания, които произтичат от новата дигитална икономика. ERP4U е напълно ново софтуерно приложение, създадено със средствата на най-новата платформа на Microsoft – .Net Core, която освобождава клиентите от ограниченията на определена операционна система или база данни. Също така приложението включва в набора си от бизнес процеси само такива, които са съвместими с новата дигитална икономическа среда и не натоварва потребителите с процеси, присъщи на отминалата аналогова епоха.

За да се възползва от ERP4U, клиентът може да работи в широка хибридна среда от всички удобни за него крайни устройства, свързани в интернет като смартфони, таблети или персонални компютри, които стандартно разполагат с интернет браузер. Системата включва всички стандартни за една фирма бизнес процеси, а тези, които са уникални за компанията се настройват по време на внедряването; в резултат, цялостната система е 4U (за Вас/Теб).

Като създатели на ERP4U, за нас ще бъде чест и удоволствие да чуем Вашето мнение или да отговорим на Вашите въпроси.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *