ERP4U на локален сървър или в облак?

Мястото, където се съхранява една ERP система винаги е пораждало дилема сред собствениците и мениджърите на компании защото от нейната безотказна и защитена работа зависи просперитета на фирмата, нейните служители и нейните клиенти.

Съхранението на ERP системата на локален сървър във фирмата създава усещането у собствениците, че тя е неуязвима спрямо външна намеса и нейната работа зависи единствено от качеството на екипировката и квалификацията на IT специалистите, които я поддържат. Този подход позволява на компаниите да имат един сравнително приемлив период на експлоатация, когато системата може да работи сигурно и безопасно. Проблемът е, че в днешно време, в следствие на бързото развитие на технологиите, се налага все по-често обновяване на техниката и нейния софтуер, което предизвиква стрес у потребителите и поддържащия екип, и коства на компанията все повече допълнителни инвестиции.

Когато ERP системата е инсталирана в нает
виртуален „облак“, грижата за нейната поддръжка е част от услугата, която се
ползва и собствениците на фирмите нямат нужда да държат на щат
висококвалифицирани IT специалисти за нейната поддръжка, а
трябва само да разчитат на услугата за защита на фирмените данни при
съхранението им в облака. При този подход, безотказният и бърз оптичен интернет
има ключово значение за работата на системата. Отделно на това системата ERP4U е разработена така, че
да осигурява висока защита на фирмените данни, съхранявани на сървъра.

И така как да
решим къде да бъде сървърът на ERP4U?

Ако разполагате
със специално, защитено от външен достъп климатизирано помещение с
непрекъсваемо електрозахранване и имате на щат достатъчно висококвалифицирани IT специалисти, които да могат
извършват постоянно поддръжката на Вашата ERP система, е добре да предпочетете тя
да бъде на локален сървър.

Ако имате високоскоростна оптична интернет връзка и нямате фирмени сървъри в помещенията на Вашата фирма, а така също и назначени на щат IT специалисти, които да извършват поддръжката на Вашата ERP система, е по-добре тя да бъде инсталирана в „облак“, където сигурността на Вашите фирмени данни ще е гарантирана веднъж от оператора на „облака“ и още веднъж от самата система ERP4U.

Надяваме се, че сме Ви помогнали да вземете Вашето решение, а ако все още не сте, сме готови да отговорим на Вашите въпроси.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *