ВЪЗМОЖНОСТИ

Съвременно решение

ERP4U е напълно нов продукт, разработен в съответствие със съвременните изисквания, на базата на на най-новата технология на Microsoft .Net Core. С него ще избегнете инвестиране в остраели технологии и неадекватни бизнес процеси.

Мобилност

ERP4U е независимо от браузъра уеб приложение, достъпно в облак чрез всяко мобилно или стационарно устройство, свързано в интернет.

Персонализация

ERP4U е последният продукт от серията софтуерни решения „За Вас“, разработен от CSDC. В резултат, всеки клиент разполага със собствен изглед на работната среда и индивидуализирана функционалност. В края на внедряването клиентът разполага със своя уникална ERP система.

Отвореност

Системата предоставя интерфейс за бързо и лесно свързване с други приложения, използвани от клиента.

ERP4U предлага

Оторизиран достъп

Управлението се осъществява от администратор на системата. С помощта на административния модул той опредея ролите и назначава права на потребителите. Системата работи с много гъвкава съвкупност от роли и набор от права, която позволява всеки потребител да има достъп едиствено до необходимата му информация и функционалнсот.

Модули

- Администрация
- Клиенти
- Продукти
- Продажби
- Доставки
- Производство
- Сервиз

Регистър на действията

Всяко едно действие на служителите на клиента се запазва и може да бъде проследено по всяко време.

Характеристики

То предоставя лесен интуитивен начин за обработка на информацията и пълен набор CRUD операции за всички поддържани обекти. Операциите в системата се извършват в реално време, което позволява на клиента да разполага във всеки момент с реални данни и точен статус.
Приложението е многоезично, така че може да се използва от потребители от различни страни или от служители, които ползват друг език.
На всеки индивидуален елемент в системата (продукт, резрвна част и т.н.) е присвоен уникален вътрешносистемен код, който позволява пълно проследяване по целия му жизнен цикъл.

Поддръжкa

На всеки клиент, след внедряването се предоставя безплатна едногодишна поддръжка. След това екипът на ERP4U осигурява извънгаранционно обслужване на база годишен абонамент.

Възможности на ERP система